Đang gửi...
Những "đặc quyền" siêu to khổng lồ khi tham gia DynaGen - Live United 2022
26/05/2022

Những "đặc quyền" siêu to khổng lồ khi tham gia DynaGen - Live United 2022

Chương trình DynaGen - Live United là chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - Live United Việt Nam triển khai. Chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam.

Đối tượng tham gia DynaGen - Live United là ai nhỉ?
21/05/2022

Đối tượng tham gia DynaGen - Live United là ai nhỉ?

Chương trình DynaGen - Live United là chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - Live United Việt Nam triển khai. Chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam.

Điều đặc biệt nào ẩn giấu sau cái tên mới toanh "DynaGen - Live United"
19/05/2022

Điều đặc biệt nào ẩn giấu sau cái tên mới toanh "DynaGen - Live United"

Chương trình DynaGen - Live United là chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - Live United Việt Nam triển khai. Chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam.

Thông tin về chương trình DynaGen - Live United
17/05/2022

Thông tin về chương trình DynaGen - Live United

Sau bao thời gian mong chờ, DynaGen - Live United năm 2022 đã chính thức mở đơn đăng ký. Các bạn thanh niên hãy cùng chúng mình xem DynaGen năm nay có những chương trình và hoạt động thú vị nào nhé!

Chương trình phát triển thanh niên DynaGen - Live United chính thức mở đơn đăng ký
17/05/2022

Chương trình phát triển thanh niên DynaGen - Live United chính thức mở đơn đăng ký

Chương trình DynaGen - Live United là chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - Live United Việt Nam triển khai. Chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam.