Đang gửi...
  • Thư mời Tham gia Đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng – Lu Challenge Năm 2022 Chủ Đề: Chia sẻ và Gắn kết

Thư mời Tham gia Đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng – Lu Challenge Năm 2022 Chủ Đề: Chia sẻ và Gắn kết

1.    Mục đích kêu gọi đề xuất sáng kiến
DynaGen Live United kêu gọi nộp đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng – LU Challenge năm 2022 với Chủ đề “Chia sẻ và gắn kết”. 
Sáng kiến vì Cộng đồng – LU Challenge năm 2022 là một hoạt động thường niên dành riêng cho cộng đồng của DynaGen Live United nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của thế hệ trẻ trong các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước.

2.    Các lĩnh vực trọng tâm năm 2022
-    Đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng – LU Challenge 2022 tập trung giải quyết các vấn đề và thách thức nổi cộm của xã hội, bao gồm: 
●    Giáo dục
●    Y tế - Sức khỏe cộng đồng
●    Bảo vệ môi trường
●    Sinh kế và tạo việc làm
●    Bình đẳng giới

-    Các sáng kiến cần hướng đến hỗ trợ giải pháp và đáp ứng nhu cầu cho các nhóm yếu thế, bao gồm tối thiểu một trong các đối tượng sau: trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người khuyết tật, lao động nhập cư, người dân tộc thiểu số.

3.    Đối tượng tham gia
-    Đây là chương trình dành cho cộng đồng DynaGen Live United 2022

4.    Quyền lợi khi tham gia sáng kiến
-    Các sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để trao kinh phí thực hiện. Mỗi sáng kiến sẽ được hỗ trợ một khoản kinh phí tối đa là 30,000,000 VND để triển khai sáng kiến.
-    Các sáng kiến được lựa chọn sẽ được tư vấn hoàn thiện và hướng dẫn triển khai bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. 
-    Các sáng kiến được lựa chọn và các nhóm triển khai sáng kiến được quảng bá và xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông, website, fanpage của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và MSD United Way Việt Nam. 
-    Có cơ hội được lựa chọn tham gia các diễn đàn, mạng lưới, được gặp gỡ và đối thoại với các chuyên gia và các lãnh đạo Việt Nam và Quốc tế về chủ đề Thanh niên, khởi nghiệp và tạo tác động xã hội; 
-    Thành viên tham gia sáng kiến được thể hiện bản thân, thực hiện dự án cộng đồng do chính mình thiết kế và triển khai, qua đó đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, đất nước.
-    Thành viên triển khai sáng kiến được nhận giấy chứng nhận tham gia Sáng kiến Vì cộng đồng – LU challenge 2022 từ BTC.

 

5.    Yêu cầu
-    Thành viên DynaGen Live United đăng ký nộp sáng kiến theo nhóm
-    Mỗi nhóm có thể nộp nhiều đề xuất sáng kiến. 
-    Sáng kiến chưa gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.

6.    Tiêu chí xét chọn
-    Sáng kiến phù hợp với chủ đề tài trợ: Tập trung giải quyết các vấn đề/thách thức nổi cộm của xã hội, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, sinh kế và tạo việc làm, bình đẳng giới.
-    Tính sáng tạo: Điểm mới và khác biệt của sáng kiến
-    Tính khả thi của sáng kiến: Khả năng thực hiện của sáng kiến dựa trên tính thực tế, bao gồm cả thời gian thực hiện, ngân sách đề xuất và năng lực của nhóm đề xuất.
-    Ý nghĩa của sáng kiến và khả năng gây ảnh hưởng trong cộng đồng: Mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của sáng kiến và ý nghĩa đối với cộng đồng
-    Tính bền vững và khả năng nhân rộng: Cách thức duy trì hoạt động và khả năng nhân rộng mô hình sang khu vực khác.
-    Đề xuất sáng kiến không vi phạm các quy định của pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo.


7.    Quy định chung
-    Các sáng kiến sau khi được lựa chọn và cấp kinh phí phải thực hiện theo đúng thời gian đã định. Nếu chậm trễ mà không có lý do chính đáng, Ban tổ chức sẽ thu hồi kinh phí.
-    BTC có quyền sử dụng toàn bộ nội dung, hình ảnh, bài viết, sản phẩm của sáng kiến cho các mục đích phi lợi nhuận mà không cần phải xin phép hay trả phí cho nhóm tác giả. 

8.    Khung thời gian
-    Kêu gọi và nhận đề xuất sáng kiến: Từ 25/9 – 31/10/2022
-    Thông báo các sáng kiến được vào Vòng phản biện: Từ 1 - 4/11/2022
-    Vòng phản biện: Từ 14 - 18/11/2022
-    Thông báo sáng kiến được tài trợ: Từ 21 - 25/11/2022
-    Triển khai sáng kiến: Từ 1/12/2022 – 31/3/2023
-    Hoàn thiện chứng từ và báo cáo hoạt động: Từ 1 - 15/4/2023

9.    Cách thức nộp đề xuất
-    Các nhóm nộp đề xuất theo mẫu của BTC, vui lòng tải mẫu viết đề xuất và mẫu dự trù kinh phí theo link sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1NRIkIcMry8lqXXo-cJBpzYmV_mWOcHbK?usp=sharing 
-    Đề xuất gửi về cho BTC qua địa chỉ email: dynagen.liveunited@gmail.com 
-    Tiêu đề email: Tên nhóm_Đề xuất sáng kiến vì cộng đồng – LU Challenge 2022

10.    Thông tin liên hệ
Chị: Trần Hải Yến
Email: pro.officer@msdvietnam.org
ĐT: 0396065890

Chị: Đỗ Trần Nhật Linh 
Email: linh.dtn@vitamvocviet.vn 
ĐT: 0398924729