Đang gửi...
  • Thay đổi timeline Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2022
03/11/2022Bạn biết không? Thời gian nộp đề xuất cho Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2022 đã được gia hạn đến ngày 13/11 rồi đó!

Vậy các bạn có tò mò về timeline cụ thể của chương trình sẽ thay đổi như thế nào không nhỉ?

Không để các bạn chờ lâu nữa, LU xin thông báo những mốc thời gian đáng chú ý nhất của Sáng kiến vì Cộng đồng năm nay!

  • Kêu gọi và nhận đề xuất sáng kiến: Từ 25/9 – 13/11/2022

  • Thông báo các sáng kiến được vào Vòng phản biện: Từ 14-18/11/2022

  • Vòng phản biện: Từ 21 - 25/11/2022

  • Thông báo sáng kiến được tài trợ: Từ 28 - 30/11/2022

  • Triển khai sáng kiến: Từ 1/12/2022 – 31/3/2023

  • Hoàn thiện chứng từ và báo cáo hoạt động: Từ 1 - 15/4/2023

Hãy nhanh chóng hoàn thiện đề xuất vì số lượng có hạn đó nha!!!

Thông tin chi tiết bạn có thể tìm tại đây nhé!