Đang gửi...
 • Lộ diện các đề xuất được lựa chọn vào Vòng góp ý của Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2022
23/11/2022LU xin gửi lời chúc mừng tới những đề xuất sau đã được lựa chọn vào Vòng góp ý của Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2022:

 1. An toàn, an ninh của giới trẻ trên không gian mạng - Nhóm Môi trường - Năng lượng Hà Nội

 2. LA LUMIERE - Dự án nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho nhóm trẻ khuyết tật tại Trường PTCS Xã Đàn - Nhóm Thanh niên & Bình đẳng giới Hà Nội

 3. Thư viện và những điều ý nghĩa đến từ những trang sách - Nhóm Kinh tế khởi nghiệp Hà Nội

 4. Guardian of Childhood - Nhóm Xã hội Hà Nội

 5. Embrace your inner child - Dự án cải thiện các vấn đề sức khỏe tinh thần của trẻ OVC - Nhóm Y tế - Sức khỏe Hà Nội

 6. Dự án giáo dục và hỗ trợ việc làm cho thanh niên khuyết tật vận động - Nhóm Kinh tế khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 7. Nâng cao nhận thức về sự chuyển dịch năng lượng cho sinh viên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. - Nhóm Môi trường - Năng lượng TP. Hồ Chí Minh

BTC xin gửi tới các bạn thông tin về Vòng góp ý như sau!

 • Thời gian: ngày 24-25/11/2022

 • Hình thức: online

 • Cách thức: Mỗi nhóm sẽ có 30 phút, trong đó 10 phút trình bày sáng kiến và 20 phút nghe góp ý từ BGK.

Thông tin chi tiết mời các nhóm xem email của BTC.

Một lần nữa, xin được chúc mừng tất cả các nhóm đã có những sáng kiến thật ấn tượng. Chúc các nhóm chuẩn bị thật tốt để tự tin bước vào Vòng góp ý nhé!