Đang gửi...
  • Giới thiệu diễn giả khóa tập huấn "Hoàn thiện để thành công"
06/01/2023Để LU nói cho mà nghe profile “đỉnh của chóp” của diễn giả Vũ Hải Trường - diễn giả khóa tập huấn “Hoàn thiện để thành công” ngày 8/1/2023 bạn ơiiiii

 

Anh Vũ Hải Trường hiện là Giám đốc chương trình, trường đại học Arizona Việt Nam. Tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách Công từ trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, anh Trường có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và các dịch vụ cộng đồng tại nhiều tổ chức phi chính phủ cũng như tại nhiều trường đại học khác nhau, bao gồm những tổ chức nổi tiếng như World Learning, Peacework, YMCA, v.v.

Ngoài ra, anh Vũ Hải Trường cũng đã đạt được một số thành tích trong việc triển khai các hoạt động xã hội cho thanh thiếu niên trong nhiều lĩnh vực, bao gồm trao quyền cho thanh niên, phát triển nông thôn, nâng cao năng lực. Bên cạnh đó, anh đã thực hiện nghiên cứu phân tích về việc quản lý nước liên vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và vai trò của các bên liên quan trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đồng thời, anh là học giả của nhiều chương trình quốc tế được thành lập với mục tiêu giải quyết những vấn đề cấp bách mà thế giới đang phải đối mặt. 

DynaGeners muốn thành công thì hãy nghe người thành công nói tại: 

Thời gian: Chủ nhật, ngày 08/01/2023

 Địa điểm: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh