Đang gửi...
  • Truyền thông đưa tin về Lễ khởi động chương trình DynaGen – Live United khóa 3: Hội tụ & Gắn kết
07/09/2022Chương trình DynaGen - Live United là chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - Live United Việt Nam triển khai. Chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam.

Cuối tháng 8 vừa qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) - United Way Việt Nam chính thức khởi động chương trình DynaGen – Live United khóa 3: Hội tu & Gắn kết với sự tham gia của 80 bạn trẻ từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là thành viên của chương trình năm nay.

VSF xin trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí - truyền thông đã tích cực đưa tin về sự kiện.

Cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đọc lại các bài báo tại đây: