Đang gửi...
  • Tổng kết hoạt động sau 1 năm chính thức khởi động Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative
31/03/2020Cùng DynaGen điểm lại những hoạt động nổi bật trong video dưới đây!

 

Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative đã đi qua chặng đường 1 năm với những hoạt động tập huấn, hội thảo ý nghĩa và thiết thực dành cho sinh viên. Sáng kiến cũng mang đến nhiều hoạt động ngoại khóa, kết nối sự tham gia của sinh viên DynaGen với các chương trình chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, thu hút hàng nghìn bạn trẻ khác cùng hưởng ứng.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của đối tác và các nhà tài trợ và các sinh viên DynaGen khóa I đang cùng chúng tôi tạo nên một năm đầu tiên thành công!