Đang gửi...
 • Tổng kết 10 hoạt động nổi bật của DynaGen Initiative trong năm 2020

Vượt qua những khó khăn và thách thức của đại dịch COVID -19, Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative đã đi qua chặng đường năm 2020 với những hoạt động tập huấn, hội thảo ý nghĩa và thiết thực dành cho sinh viên. Sáng kiến cũng mang đến nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, kết nối sự tham gia của sinh viên DynaGen với các chương trình chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường....

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của đối tác, các nhà tài trợ và các sinh viên DynaGen khóa I - khóa II đã và đang cùng chúng tôi tạo nên những thành công mới!

Dưới đây là 10 hoạt động nổi bật của DynaGen năm 2020:

 • Triển khai 2 Sáng kiến vì cộng đồng của Gen I
 • Ba khóa huấn luyện cuối cùng của DynaGen khóa I
 • Tham quan doanh nghiệp tại văn phòng Navigos Group
 • Sinh viên DynaGen tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường
 • Sinh viên DynaGen là CTV của dự án “Tôi mạnh mẽ”
 • Hội thảo “Tổng kết Khoá I – Ra mắt Khóa II”
 • 2 Khoá tập huấn đầu tiên của sinh viên DynaGen khoá II
 • Sinh viên DynaGen tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
 • Kêu gọi đề xuất "Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ 2 - năm 2020"
 • 13 sinh viên DynaGen xuất sắc được lựa chọn tham gia chương trình ”Khai vấn nghề nghiệp”