Đang gửi...
Giới thiệu diễn giả khóa tập huấn "Truyền thông tạo tác động"
20/10/2022

Giới thiệu diễn giả khóa tập huấn "Truyền thông tạo tác động"

Đừng quên bạn có hẹn với LU và Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cuối tuần này đó!

Chuẩn bị diễn ra khóa tập huấn Dynagen
17/10/2022

Chuẩn bị diễn ra khóa tập huấn Dynagen

khóa tập huấn "Quản lý thương hiệu cá nhân và truyền thông tạo tác động” vào thứ 7, ngày 22/10 tới đây.

Khóa tập huấn “Xây dựng và triển khai sáng kiến vì cộng đồng”
25/09/2022

Khóa tập huấn “Xây dựng và triển khai sáng kiến vì cộng đồng”

Hôm nay ngày 25/09, khóa tập huấn đầu tiên của DynaGen Live United- "Thiết kế và viết đề nghị dự án", đã diễn ra sôi nổi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Giới thiệu diễn giả khóa tập huấn “Xây dựng và triển khai sáng kiến vì cộng đồng”
22/09/2022

Giới thiệu diễn giả khóa tập huấn “Xây dựng và triển khai sáng kiến vì cộng đồng”

Bật mí diễn giả khóa tập huấn “Xây dựng và triển khai sáng kiến vì cộng đồng”!

Truyền thông đưa tin về Lễ khởi động chương trình DynaGen – Live United khóa 3: Hội tụ & Gắn kết
07/09/2022

Truyền thông đưa tin về Lễ khởi động chương trình DynaGen – Live United khóa 3: Hội tụ & Gắn kết

Chương trình DynaGen - Live United là chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - Live United Việt Nam triển khai. Chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam.

Highlight khởi động chương trình phát triển thanh niên DynaGen - Live United khóa III
06/09/2022

Highlight khởi động chương trình phát triển thanh niên DynaGen - Live United khóa III

Cuối tháng 8 vừa qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) - United Way Việt Nam chính thức khởi động chương trình "DynaGen – Live United khóa 3 Hội tu & Gắn kết".