Đang gửi...
Khảo sát về Quỹ Vì Tầm Vóc Việt
14/04/2020

Khảo sát về Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Mời tham gia khảo sát về Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (trước ngày 17/4).

Tổng kết hoạt động sau 1 năm chính thức khởi động Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative
31/03/2020

Tổng kết hoạt động sau 1 năm chính thức khởi động Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative

Cùng DynaGen điểm lại những hoạt động nổi bật trong video dưới đây!

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”
26/03/2020

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và môi trường.

Thông báo danh sách trúng tuyển thành viên dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”
25/03/2020

Thông báo danh sách trúng tuyển thành viên dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VTVV) xin chúc mừng các ứng viên chính thức trở thành Thành viên của dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia cho Hội thảo khởi động dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”
24/03/2020

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia cho Hội thảo khởi động dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực môi trường và phát triển.