Đang gửi...
  • Timeline đăng ký tham gia "Khai vấn nghề nghiệp
27/11/2020Tôi có vài người bạn, tuy không quá nhiều nhưng họ đều… đăng ký tham gia “Khai vấn nghề nghiệp”!

DynaGener khóa 2 nào có ý định theo chân bạn bè ứng tuyển chương trình này thì phải lưu ngay timeline vào để không bị lỡ mất mốc thời gian quan trọng nào nhé

  •  Nhận hồ sơ ứng tuyển: Từ 20/11/2020 – 6/12/2020
  •  Thông báo shortlist: Từ 10/12 - 11/12/2020
  •  Phỏng vấn sinh viên: Từ 14/12/2020 – 18/12/2020
  • Công bố trúng tuyển: Từ 24/12 - 25/12/2020

Chương trình khai vấn dành cho 20 sinh viên từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021. Mỗi sinh viên sẽ được tham gia 5 phiên khai vấn trong khoảng thời gian từ 1 - 1.5 tháng.

Để tham gia chương trình "Khai vấn nghề nghiệp", nhanh tay gửi hồ sơ ứng tuyển (gồm 01 CV và 01 thư ứng tuyển bằng tiếng Anh) qua email: 𝚝𝚑𝚊𝚒.𝚟𝚡@𝚟𝚒𝚝𝚊𝚖𝚟𝚘𝚌𝚟𝚒𝚎𝚝.𝚟𝚗

Đừng quên deadline nộp hồ sơ: 23h ngày 6/12/2020

Chương trình được thực hiện bởi DynaGen Initiative với sự đồng hành của Navigos Group.