Đang gửi...

Tiêu chí lựa chọn

Quy trình xét tuyển hồ sơ sẽ dựa trên các yếu tố sau:

  • Thanh niên độ tuổi từ 18 - 25 tuổi, đang học tập và làm việc trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM.

  • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội (có thể chứng minh được)

  • Phù hợp với các tiêu chí đánh giá của Hội đồng Chuyên môn

  • Chưa từng tham gia vào DynaGen, Youth United các năm trước đó

  • Nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu

Với các trường hợp có nhu cầu được hỗ trợ tài chính thì phải là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi cha mẹ, khuyết tật, v.v.).