Đang gửi...

Quy trình xét tuyển hồ sơ sẽ dựa trên các yếu tố sau:

  • Đang là sinh viên năm thứ hai và năm thứ ba tại các trường đại học và học viện trên địa bàn Hà Nội.
  • Có kết quả học tập tốt (loại khá trở lên – ưu tiên giỏi và xuất sắc).
  • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội (có thể chứng minh được).
  • Có bài luận phù hợp với tiêu chí đánh giá của Hội đồng Chuyên môn.
  • Có thư giới thiệu của trường/khoa đang học hoặc cơ sở thực tập/thực hành/làm thêm và cá nhân có uy tín.
  • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu

Với các trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (thuộc hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi cha mẹ, khuyết tật, v. v.) mà có nhu cầu được hỗ trợ học bổng thì sẽ cần bổ sung sau các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh của mình.