Đang gửi...
FOR VIETNAMESE STATURE FOUNDATION - PROGRAM AND COMMUNICATION INTERN RECRUITMENT
08/09/2019

FOR VIETNAMESE STATURE FOUNDATION - PROGRAM AND COMMUNICATION INTERN RECRUITMENT

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by Ministry of Home Affairs. It is a charitable, non-profit, social foundation; aims to improve physical and mental health of Vietnamese children, for a mighty Vietnam.

FOR VIETNAMESE STATURE FOUNDATION - COMMUNICATION OFFICER RECRUITMENT
28/05/2019

FOR VIETNAMESE STATURE FOUNDATION - COMMUNICATION OFFICER RECRUITMENT

​​​​​​​For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established in 16 December 2014, licensed by Ministry of Home Affairs. It’s a social, charitable, and non-profit foundation, aims to improve physical and mental health of Vietnamese children, for a mighty Vietnam.

QUỸ VÌ TẤM VÓC VIỆT TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ XÃ HỘI (CÓ CÔNG TÁC PHÍ)
11/04/2019

QUỸ VÌ TẤM VÓC VIỆT TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ XÃ HỘI (CÓ CÔNG TÁC PHÍ)

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tìm kiếm Cộng tác viên cho Chương trình Tiếp thị xã hội của Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” giai đoạn 3.

NAVIGOS SEARCH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH HR EMPLOYER BRANDING & SOURCING
11/03/2019

NAVIGOS SEARCH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH HR EMPLOYER BRANDING & SOURCING

Navigos Search tìm kiếm thực tập sinh vị trí HR Employer Branding & Sourcing. Navigos Search là nhà cung cấp hàng đầu về các dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại Việt Nam.

 QUỸ VÌ TẦM VÓC VIỆT TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRUYỀN THÔNG
08/03/2019

QUỸ VÌ TẦM VÓC VIỆT TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRUYỀN THÔNG

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển dụng Thực tập sinh về Chương trình và Truyền thông. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là Quỹ xã hội – từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường.