Đang gửi...
  • Thông báo Sáng kiến vì Cộng đồng được nhận tài trợ
02/12/2022Sau quá trình xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng, Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2022 với chủ đề "Chia sẻ và gắn kết" đã tìm ra các sáng kiến nhận tài trợ

Ban Tổ chức xin chúc mừng các sáng kiến nhận tài trợ cho Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2022:

1. Dự án An toàn, an ninh của giới trẻ trên không gian mạng - Nhóm Môi trường - Năng lượng Hà Nội

2. Dự án Thư viện và những điều ý nghĩa đến từ những trang sách - Nhóm Kinh tế khởi nghiệp Hà Nội

3. Dự án Guardian of Childhood - Nhóm Xã hội Hà Nội

4. Embrace your inner child - Dự án cải thiện các vấn đề sức khỏe tinh thần của trẻ OVC - Nhóm Y tế - Sức khỏe Hà Nội

5. Dự án giáo dục và hỗ trợ việc làm cho thanh niên khuyết tật vận động - Nhóm Kinh tế khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh

6. Dự án Nâng cao nhận thức về sự chuyển dịch năng lượng cho sinh viên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. - Nhóm Môi trường - Năng lượng TP. Hồ Chí Minh.

Và giải thưởng phụ Sáng kiến truyền thông thuộc về Dự án giáo dục và hỗ trợ việc làm cho thanh niên khuyết tật vận động - Nhóm Kinh tế Khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ thông báo về Lễ trao tài trợ sáng kiến và hướng dẫn các thủ tục hành chính  qua email. 

Đừng quên kiểm tra email thường xuyên để cập nhật những thông tin mới nhất nhé.

Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các nhóm đã có những sáng kiến đầy ý nghĩa và chúc các sáng kiến đem lại những giá trị cho cộng đồng.