Đang gửi...
  • THÔNG BÁO DANH SÁCH SÁNG KIẾN VÀO VÒNG PHẢN BIỆN
30/12/20195 sáng kiến vì cộng đồng xuất sắc nhất đã được Hội đồng chuyên môn của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VTVV) lựa chọn vào Vòng phản biện.

Với mục đích tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã kêu gọi nộp đề xuất sáng kiến vì cộng đồng với chủ đề “Xuân Yêu Thương 2020”, chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của thế hệ trẻ vào các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Chỉ trong 3 tuần phát động, hàng chục sáng kiến của các bạn sinh viên DynaGen đã được gửi tới Ban tổ chức, điều này cho thấy thế hệ sinh viên ngày nay không những năng động mà còn có trách nhiệm với các vấn đề của xã hội. Dựa trên một số tiêu chí như ý nghĩa của sáng kiến mang lại cho cộng đồng, tính sáng tạo, tính khả thi.v.v. Hội đồng chuyên môn của Quỹ VTVV đã chấm điểm và lựa chọn được 5 sáng kiến xuất sắc nhất vào Vòng phản biện, bao gồm:

  1. Sáng kiến “Một hành động nhỏ - Một tết ý nghĩa” của nhóm TENCOM
  2. Sáng kiến “Rau sạch đón tết với người dân – Bệnh nhân vui tết với phần quà” của nhóm TENCOM
  3. Sáng kiến “Giải pháp mới cho quần áo cũ” của nhóm HUMG.
  4. Sáng kiến “Chạy vì yêu thương – Tết cho em” của nhóm BA.
  5. Sáng kiến “Happiness Is Valuable – HIV” của nhóm Cầu Vồng 

Vòng phản biện, theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 3/1/2020. Hai sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để trao kinh phí thực hiện. Mỗi sáng kiến sẽ được hỗ trợ một khoản kinh phí tối đa là 20,000,000 VND để triển khai thực hiện.