Đang gửi...
  • Tầm này chưa biết đến 6 điểm mới của DynaGen - Live United là ét ô ét lắm!! Hạn chót đăng ký 30/6/2022
30/05/2022DynaGen - Live United is on the next level, yeah!!!

DynaGen - Live United năm nay đã được “nâng cấp” và có rất nhiều sự thay đổi đặc biệt trong quá trình tuyển sinh, thu hút được nhiều sự chú ý và quan tâm của các bạn thanh niên trên cả nước!

Bạn đã biết những điểm mới đó là gì chưa? Hãy cùng tìm hiểu trong video dưới đây nhé!

Chương trình DynaGen - Live United là chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - Live United Việt Nam triển khai. Chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam.