Đang gửi...
  • Sinh viên DynaGen tham gia Tập huấn về Giới và Bình đẳng Giới trong Dự án “Tôi mạnh mẽ”
11/11/2019Trong 2 ngày 9-10/11/2019, các sinh viên DynaGen đã được tham dự 2 buổi tập huấn đầu tiên trước khi chính thức tham gia với vai trò cộng tác viên trong Dự án “Tôi mạnh mẽ”.

Thông qua các bài tập và trò chơi trải nghiệm, các sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu về  những khái niệm cơ bản như giới, bình đẳng giới, định kiến giới, phân biệt đối xử, nhạy cảm giới, và trách nhiệm giới. Chính các bạn sinh viên cũng là những người chia sẻ các câu chuyện thực tế liên quan và cùng tập huấn viên phân tích để hiểu rõ hơn những khái niệm này.

Đến với buổi tập huấn, các sinh viên còn được giới thiệu Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và các chính sách pháp luật của Việt Nam.

“Vấn đề em cảm thấy tâm đắc nhất sau khóa học là bình đẳng không phải là trao cho mọi người những cơ hội giống nhau mà cần tính đến những đặc điểm khác biệt của những người đó” – đây là nhận định của bạn Đỗ Thị Huyền – cộng tác viên dự án sau khóa học.

Các cộng tác viên sẽ là những người hỗ trợ quá trình tổ chức và xây dựng năng lực cho các nhóm “Tôi Mạnh Mẽ” của Dự án. Đây là cơ hội đáng quý để các sinh viên DynaGen cải thiện các kĩ năng thiết thực trong công việc, tham gia triển khai một dự án phát triển, và đóng góp cho cộng đồng như mục tiêu đề ra của DynaGen.

“Tôi Mạnh Mẽ” là một dự án thuộc chương trình về Nhóm dân số dễ bị tổn thương ở khu vực đô thị của CARE, nhằm nâng cao chất lượng đời sống lao động nữ trong ngành may mặc. Thông qua dự án này, các nữ công nhân nhà máy sẽ được hỗ trợ để thực hành các quyền của họ và cải thiện phúc lợi cả bên trong và bên ngoài các nhà máy.

Trọng tâm của dự án là tăng cường sự tham gia của nữ công nhân vào các nhóm “Tôi Mạnh Mẽ” được thành lập tại chính cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Đây là một cách tiếp cận dựa vào cộng đồng nơi các nữ công nhân cùng nhau phân tích và thảo luận về những thách thức trong cuộc sống của họ, qua đó xác định những hành động có thể thực hiện ở cấp độ cá nhân cũng như tập thể để giải quyết những thách thức đó.

Là đơn vị thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã được lựa chọn là đối tác tư vấn kỹ thuật của Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam trong dự án “Tôi mạnh mẽ” từ đầu năm 2019. Trong giai đoạn 2019-2020, 6 sinh viên thuộc Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên (DynaGen Initiative) do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng trở thành cộng tác viên của dự án.

Cùng điểm lại những hoạt động chính trong 2 buổi tập huấn này:

Tập huấn viên của khóa tập huấn là chị Trần Hồng Điệp - Điều phối viên của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

 

Giới và bình đẳng giới qua góc nhìn của các bạn sinh viên

 

Nhận diện những định kiến về vai trò và khả năng của nam và nữ ngoài xã hội thông qua trò chơi “Yes or No”

 

Phân biệt giới và giới tính thông qua bài tập “Ai khác ai” để hiểu được ý nghĩa của sự phân biệt này

 

Trò chơi “Nặn tượng” giúp sinh viên hiểu biết một số khái niệm cơ bản về định kiến giới và khuôn mẫu giới

 

“Nhặt sạn giới” trong các bài báo giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nhạy cảm giới và trách nhiệm giới

 

Tìm hiểu về thực trạng của các vấn đề giới tại Việt Nam

 

Anh Hoàng Huy Thành - Cán bộ chương trình của CARE chia sẻ thông tin dự án

 

Sinh viên cùng xây dựng chân dung cộng tác viên của dự án

 

Buổi tập huấn kết thúc với những ý kiến tâm đắc nhất của sinh viên được tập hợp trên “Cây mạnh mẽ”

 

 Báo Tiền Phong