Đang gửi...
  • Sinh viên DynaGen khóa I đã làm những gì?
03/07/2020Đăng ký ngay để trở thành DynaGen khóa 2, hạn chót đăng ký 15/7

Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative đã đi qua chặng đường 1 năm với chương trình huấn luyện ý nghĩa và thiết thực dành cho sinh viên.

Thành công sinh viên DynaGen khóa 1 còn được dánh dấu bằng việc tham gia những hoạt động, chương trình chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và thử sức với vai trò mới tại các tổ chức.

Cùng DynaGen điểm lại những hoạt động nổi bật trong video dưới đây!

DynaGeners khóa 1 đã có một trải nghiệm thú vị và chính bạn có thể sẽ là người tiếp theo!

Hãy tham gia ngay DynaGen Initiative khóa II tại: http://dynagen.vitamvocviet.vn/apply

Hạn chót nhận hồ sơ: 15/7/2020