Đang gửi...
  • [Q&A] BẠN HỎI, DYNAGEN MENTORING TRẢ LỜI
17/06/2021Trong những ngày vừa qua, DynaGen Mentoring đã nhận được rất nhiều lượt đăng ký tham gia đến từ các bạn sinh viên DynaGen khóa II cũng như các câu hỏi của các bạn khi tham gia chương trình. Nếu các bạn còn đang băn khoăn điều gì về chương trình DynaGen Mentoring, hãy đọc xem thắc mắc của mình có được giải đáp không nè?

Đừng ngại đặt câu hỏi cho DynaGen về bất cứ điều gì bạn chưa rõ nhé!