Đang gửi...

DynaGen Initiative sẽ được mở ra hàng năm, các sinh viên tham gia ứng tuyển phải trải qua quá trình tuyển chọn và phỏng vấn khắt khe của Hội đồng Chuyên môn. Mỗi khóa sẽ lựa chọn 50 sinh viên xuất sắc nhất để tham gia chương trình huấn luyện.

Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi, khuyết tật…) mà có nhu cầu hỗ trợ tài chính thì sẽ được Quỹ Tầm Vóc Việt cấp học bổng trị giá 1.000.000đ/tháng (trong 10 tháng). Để được cấp học bổng, sinh viên cần nộp các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ ngừng cấp học bổng nếu phát hiện sinh viên không trung thực về hoàn cảnh của mình.

Sinh viên tham gia DynaGen Initiative phải cam kết tham gia tối thiểu 80% chương trình huấn luyện, trên tinh thần tự nguyện, tự giác, đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ chấm điểm chuyên cần dựa trên sự tham gia của sinh viên. Nếu sinh viên tham gia không đủ 80% chương trình huấn luyện mà không có lý do chính đáng, kết quả học tập sa sút, bỏ học hoặc bị đuổi học, vi phạm đạo đức – văn hóa thì Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ xem xét loại sinh viên đó ra khỏi chương trình.

Nguồn kinh phí để tổ chức các khóa tập huấn, học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, huấn luyện viên, cơ hội thực tập và làm việc… tất cả đều được huy động từ các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa tiềm năng của mình.