Đang gửi...
Nguyễn Đức Long

Nguyễn Đức Long

ĐH Bách Khoa Hà Nội
Năm sinh

25/01/2000

Quê quán Tuyên Quang
Trường học ĐH Bách Khoa Hà Nội
Địa điểm trường TP Hà Nội
Ngành  
Năm nhận HB 2018
Năm tốt nghiệp 2022
Hoàn cảnh "- Bố mất. Mẹ làm ruộng, sức khỏe yếu đang điều trị bẻnh tâm thần ngoại trú. Nhà có 2 chị em: 1 chị gái đã lấy chồng, 1 sv - Tài sản: nhà tranh vách đất, xe máy cũ, hơn 1 sào ruộng. - Gia đình thuộc diện hộ nghèo."
Ước mơ  
Thông tin khác

Đang sinh hoạt tại cộng đồng Thắp sáng niềm tin Hà Nội