Đang gửi...
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Qũy Vì tầm vóc Việt và Công ty Cổ phần giải pháp kết nối Mentori Việt Nam
01/12/2022Sáng ngày 01/12/2022, VSF và Mentori Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình “Cố vấn nghề nghiệp” cho các học viên của DynaGen - Live United khóa 3, chương trình phát triển dành cho thanh niên Việt Nam do VSF và MSD tổ chức.

Chương trình “Cố vấn nghề nghiệp” sẽ được thực hiện theo phương thức cố vấn 1:1 (1 mentor và 1 mentee). Hoạt động nhằm giúp sinh viên  xác định mục tiêu nghề nghiệp, công việc phù hợp và lên kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu của mình. Đồng thời, tăng sự tự tin và khả năng cạnh tranh khi tham gia vào thị trường lao động cho sinh viên.

Như vậy, đây là năm thứ 2 VSF và Mentori hợp tác để giúp thanh niên Việt Nam phát triển các kỹ năng của mình trong thời đại mới.

Mentori Việt Nam là tổ chức tiên phong cung cấp dịch vụ kết nối, định hướng và cố vấn phát triển nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ tại Việt Nam. Với sứ mệnh giúp người trẻ khai phá bản thân để được phát triển đúng với tiềm năng của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho những lựa chọn trong tương lai, Mentori đã chứng minh được giá trị thiết thực cho cộng đồng và sức ảnh hưởng của mình với nhiều thành tựu nổi bật. 

Chương trình DynaGen - Live United là chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - Live United Việt Nam triển khai. Chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam.