Đang gửi...
  • Khung thời gian đề xuất sáng kiến vì cộng đồng
02/12/2020Năm 2020 đã gần đi qua với rất nhiều biến động bất ngờ, tại sao không chuẩn bị trước cho một năm tới đầy hy vọng với nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng tới cộng đồng nhỉ?

Các DynaGeners năng động ơi, lập team đề xuất sáng kiến ngay hôm nay và đừng quên timeline chương để chuẩn bị thật tốt nhé! 

  •  Kêu gọi và nhận đề xuất sáng kiến: Từ 01/12 – 20/12/2020
  •  Thông báo các sáng kiến được vào Vòng phản biện: Từ 24 - 25/12/2020
  •  Vòng phản biện: Từ 29/12 - 31/12/2020
  •  Thông báo sáng kiến được tài trợ: Từ 5/1 - 6/1/2021
  •  Triển khai sáng kiến: Từ 11/1 – 31/3/2021
  •  Hoàn thiện chứng từ và báo cáo hoạt động: Từ 1/4 - 16/4/2021