Đang gửi...
 • KÊU GỌI ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2020 CHỦ ĐỀ: DYNAGENERS VƯỢT QUA THÁCH THỨC
01/12/2020Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên (DynaGen Initiative) kêu gọi nộp đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ 2, năm 2020 - Chủ đề “DynaGeners vượt qua thách thức”.

1. Mục đích kêu gọi đề xuất sáng kiến

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên (DynaGen Initiative) kêu gọi nộp đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ 2, năm 2020 - Chủ đề “DynaGeners vượt qua thách thức”. 

Sáng kiến vì Cộng đồng là một hoạt động thường niên dành riêng cho cộng đồng sinh viên của DynaGen Initiative nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của thế hệ trẻ trong các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước.

2. Các chủ đề tài trợ năm 2020

 • Đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ 2, năm 2020 tập trung giải quyết các vấn đề/thách thức nổi cộm của sinh viên hiện nay, ví dụ (nhưng không giới hạn) trong các đề tài sau: Bắt nạt trực tuyến, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sức khỏe sinh sản…
 • Hình thức thực hiện: Giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hỗ trợ cộng đồng.

3. Đối tượng tham gia

 • Đây là chương trình dành cho cộng đồng sinh viên của DynaGen.
 • Ưu tiên các sáng kiến có sự tham gia hợp tác của sinh viên các khóa DynaGen.

4. Quyền lợi

 • 03 sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để trao kinh phí thực hiện. Mỗi sáng kiến sẽ được hỗ trợ một khoản kinh phí tối đa là 15,000,000 VND để triển khai sáng kiến.
 • Các sáng kiến được lựa chọn sẽ được tư vấn hoàn thiện và hướng dẫn triển khai bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. 
 • Các sáng kiến được lựa chọn và các nhóm triển khai sáng kiến được quảng bá và xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông, website, fanpage của Quỹ VTVV và DynaGen Initiative. 
 • Sinh viên tham gia sáng kiến được thể hiện bản thân, thực hiện dự án cộng đồng do chính mình thiết kế và triển khai, qua đó đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, đất nước.
 • Sinh viên triển khai sáng kiến được Quỹ VTVV cấp giấy chứng nhận tham gia Sáng kiến Vì cộng đồng

5. Yêu cầu

 • Đăng ký theo nhóm, từ 3 thành viên trở lên. 
 • Mỗi nhóm có thể nộp nhiều đề xuất sáng kiến. 
 • Sáng kiến chưa gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.

6. Tiêu chí xét chọn

 • Sáng kiến phù hợp với chủ đề tài trợ: Tập trung vào giải quyết các vấn đề của sinh viên như đã đề cập ở Mục 2.
 • Tính sáng tạo: Điểm mới và khác biệt của sáng kiến
 • Tính khả thi của sáng kiến: Khả năng thực hiện của sáng kiến dựa trên tính thực tế, bao gồm cả thời gian thực hiện, ngân sách đề xuất và năng lực của nhóm đề xuất.
 • Ý nghĩa của sáng kiến và khả năng gây ảnh hưởng trong cộng đồng: Mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của sáng kiến và ý nghĩa đối với cộng đồng
 • Tính bền vững và khả năng nhân rộng: Cách thức duy trì hoạt động và khả năng nhân rộng mô hình sang khu vực khác.
 • Đề xuất sáng kiến không vi phạm các quy định của pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo.

7. Quy định chung

 • Các sáng kiến sau khi được lựa chọn và cấp kinh phí phải thực hiện theo đúng thời gian đã định. Nếu chậm trễ mà không có lý do chính đáng, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ thu hồi kinh phí.
 • Quỹ Vì Tầm Vóc Việt có quyền sử dụng toàn bộ nội dung, hình ảnh, bài viết, sản phẩm của sáng kiến cho các mục đích tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên mà không cần phải xin phép hay trả phí cho cá nhân hoặc nhóm tác giả. 
 • Quỹ Vì Tầm Vóc Việt được quyền sử dụng toàn bộ nội dung sáng kiến vào các mục đích phi lợi nhuận.

8. Khung thời gian

 • Kêu gọi và nhận đề xuất sáng kiến: Từ 01/12 – 20/12/2020
 • Thông báo các sáng kiến được vào Vòng phản biện: Từ 24 - 25/12/2020
 • Vòng phản biện: Từ 29/12 - 31/12/2020
 • Thông báo sáng kiến được tài trợ: Từ 5/1 - 6/1/2021
 • Triển khai sáng kiến: Từ 11/1 – 31/3/2021
 • Hoàn thiện chứng từ và báo cáo hoạt động: Từ 1/4 - 16/4/2021

9. Hình thức và thời gian nộp bài

 • Viết đề xuất sáng kiến theo mẫu của Quỹ VTVV, tải mẫu viết đề xuất và mẫu dự trù kinh phí theo link dưới đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wQtrKhhnpKKReD_E5SSoV21_eehLV1hJ?usp=sharing

 • Các nhóm nộp đề xuất cho anh Vũ Xuân Thái qua địa chỉ email: thai.vx@vitamvocviet.vn 
 • Thời gian nộp sáng kiến: Từ 01/12/2020 đến 23h ngày 20/12/2020

10. Thông tin liên hệ

Anh Vũ Xuân Thái – Quản lý dự án Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative

Email: thai.vx@vitamvocviet.vn

ĐT: 0934 52 55 56