Đang gửi...
  • Hoạt động đầu tiên của chương trình Khai vấn nghề nghiệp sắp diễn ra
05/01/2021Đó chính là buổi gặp mặt với chủ đề... "Tổng quan về Khai vấn nghề nghiệp".

Theo kế hoạch dự kiến, mỗi sinh viên khi tham gia Chương trình Khai vấn nghề nghiệp sẽ có 5 buổi làm việc với chuyên gia, trong đó có 01 buổi tổng quan, 01 buổi khai vấn theo nhóm và 03 buổi khai vấn cá nhân.
Chương trình khai vấn nghề nghiệp bắt đầu được khởi động với hoạt động "Tổng quan về khai vấn nghề nghiệp", cụ thể như sau:

Mục đích:

  • Gặp gỡ làm quen với chuyên gia
  • Tìm hiểu lý thuyết về khai vấn nghề nghiệp
  • Xác định mục tiêu và chia nhóm khai vấn
  • Thống nhất kế hoạch, thời gian, hình thức khai vấn

Thời gian: Ngày 9/1/2021 (thứ Bảy)
Địa điểm: Tập đoàn Navigos, Bà Triệu, Hà Nội

Lưu ý:

  • Có mặt trước 10 phút
  • Mang theo CMND để vào cửa
  • Mang sổ, bút để ghi chép


Chương trình được thực hiện bởi DynaGen Initiative với sự đồng hành của Navigos Group.