Đang gửi...
BAC A BANK VINH DỰ LÀ NHÀ TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH “SÁNG KIẾN HỖ TRỢ SINH VIÊN - DYNAGEN INITIATIVE”
15/05/2019

BAC A BANK VINH DỰ LÀ NHÀ TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH “SÁNG KIẾN HỖ TRỢ SINH VIÊN - DYNAGEN INITIATIVE”

Kể từ khi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VTVV) được thành lập (năm 2014) tới nay, Ngân hàng TMCP Bắc Á luôn đồng hành với từng sự kiện, từng chương trình của Quỹ. Một trong những hoạt động nổi bật trong năm 2019 Ngân hàng vô cùng vinh dự và tự hào được tài trợ là “Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative”.