Đang gửi...
  • Giới thiệu Chương trình cố vấn nghề nghiệp Mentoring 1 - 1
04/12/2022Nhằm giúp các bạn xác định được mục tiêu nghề nghiệp, công việc phù hợp và lên kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu của mình, chương trình Cố vấn nghề nghiệp - Mentoring được thiết kế dành riêng cho các bạn DynaGeners đã chính thức bắt đầu.

 

 

Các thành viên DynaGen sẽ được ghép cặp với mentor theo lĩnh vực đăng ký, các mentee sẽ được lắng nghe và chia sẻ với các mentor của mình trong tối đa 3 buổi mentoring theo phương thức cố vấn 1:1 (1 mentor và 1 mentee). 

Các mentor đến từ 10 lĩnh vực cố vấn Marketing – Sales, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Hành chính - Nhân sự, Giáo dục – Đào tạo, Môi trường – Năng lượng, Công nghệ thông tin, Y tế - Sức khỏe,... chắc chắn sẽ giúp cho DynaGeners đến gần hơn những mục tiêu của mình trong tương lai.