Đang gửi...
  • [GẤP] Thông báo TẠM HOÃN sự kiện Tọa đàm ngày 31/1/2021
29/01/2021Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, DynaGen Initiative xin thông báo tạm hoãn sự kiện cuối tuần này:

Tọa đàm “Văn hóa tình nguyện – Văn hóa chia sẻ” ngày 31/1/2021 tại Trường TH School

  • Thời gian tổ chức lại sự kiện sẽ được cập nhật trong các thông báo tiếp theo!

Trân trọng.