Đang gửi...
  • [ DYNAGEN MENTORING ] - WEBINAR #3: GROWTH MINDSET - THE BEGINNING OF SUCCESS
20/07/2021Tư duy của một người được thể hiện qua cách họ xác định mục tiêu và những phản ứng của họ đối với mục tiêu trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Nói cách khác, tư duy đóng vai trò chính trong việc xác định một tính cách của một người. Tư duy cũng phản ánh cách chúng ta tiếp nhận thành công và thất bại, nó xác định các phản ứng thuộc cảm xúc, nhận thức, hành vi và thần kinh của một người – những phản ứng liên quan trực tiếp đến những trải nghiệm mà một người phải trải qua.

Vậy tư duy sẽ ảnh hưởng và quyết định tới thành công của bạn như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi webinar cuối cùng của chương trình Cố vấn nghề nghiệp DynaGen Mentoring:

WEBINAR#3: GROWTH MINDSET - THE BEGINNING OF SUCCESS sẽ diễn ra vào 20h - 22h ngày 22/7/2021 (Thứ 5 tuần này).

Diễn giả tham gia vào webinar lần này là anh Lê Quang Anh - Giám đốc Quản trị Chiến lược Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Profile diễn giả:

  • Anh Lê Quang Anh - Giám đốc Quản trị Chiến lược Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 2016 - 2018 khoa Quản lý Kinh tế và Chính sách của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

  • Có 9 năm kinh nghiệm trong mảng Ngân hàng với 2 năm về KHDN và 7 năm về Quản trị Chiến lược Ngân hàng.

  •  Có kinh nghiệm về việc định hướng, xây dựng chiến lược, thiết kế tổ chức bộ máy trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng và các nguyên tắc cho doanh nghiệp nói chung.

--

Tham gia chương trình bạn sẽ:

  • Hiểu được thế nào được gọi là tư duy phát triển và cách hình thành mindset một cách đúng đắn.

  • Nắm rõ những tác động và sự quan trọng của tư duy phát triển tới việc học tập, các mối quan hệ cũng như trong việc phát triển bản thân.

  • Lắng nghe những chia sẻ đến từ diễn giả về cách thức nuôi dưỡng tư duy phát triển.

Thời gian: 20h - 21h30 22/7/2021 (Thứ 5)

Hình thức tham gia: Online qua nền tảng Zoom