Đang gửi...
  • DYNAGEN INITIATIVE KHÓA 2 GIA HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN 29/07/2020
15/07/2020Nhằm tạo cơ hội về thời gian để những sinh viên “suýt lỡ chuyến đò” được thực hiện ước mơ của mình, cổng DynaGen Initiative khóa 2 sẽ tiếp tục được mở đến 17h00 ngày 29/07/2020.

"DynaGen ơi, em vẫn đang thi cuối kỳ nên chưa có thời gian chuẩn bị hồ sơ."
"Ad ơi em đang đi học Quân sự nên chưa chuẩn bị hết được hồ sơ đăng ký khóa 2, DynaGen có thể gia hạn cho những bạn như em không?"
"BTC ơi trường em nghỉ hè rồi nên chưa thể xin giấy giới thiệu, phải làm sao ạ?"
"Ad ơi em chưa xin được giấy giới thiệu của Khoa, em có thể nộp sau được không?"

Đây là tin nhắn mà DynaGen nhận được rất nhiều trong những ngày vừa qua từ các bạn sinh viên - những bạn khao khát được trở thành DynaGeners.

Nhằm tạo cơ hội về thời gian để những sinh viên “suýt lỡ chuyến đò” được thực hiện ước mơ của mình, cổng DynaGen Initiative khóa 2 sẽ tiếp tục được mở đến 17h00 ngày 29/07/2020.

Ngoài ra, một số trường đại học đang trong thời gian nghỉ hè, các bạn sinh viên chưa thể xin được "Giấy giới thiệu của khoa/trường học hoặc của cơ sở cộng tác/thực tập hoặc của cá nhân có uy tín" có thể bổ sung sau khi trúng tuyển vòng phỏng vấn.
Hồ sơ của các bạn vẫn hợp lệ khi tạm thiếu hồ sơ nha!

CƠ HỘI ĐÃ CÓ - ĐĂNG KÝ ĐI CHỜ CHI: http://dynagen.vitamvocviet.vn/apply
Hạn chót đăng ký: 17h00 ngày 29/07/2020
Thông tin chi tiết về DynaGen Initiative: http://dynagen.vitamvocviet.vn/