Đang gửi...
  • DYNAGEN INITIATIVE GIA HẠN ĐĂNG KÝ VÀ TẠM MIỄN MỘT SỐ GIẤY TỜ KHI NỘP HỒ SƠ
24/04/2019DynaGen Initiative thông báo gia hạn đăng ký đến 17h00 ngày 31/05/2019 và tạm miễn một số giấy tờ khi nộp hồ sơ để tạo điều kiện tốt nhất cho các ứng viên.

 

Do trong tháng 4 có nhiều ngày nghỉ lễ và trùng lịch ôn thi nên để các bạn sinh viên có thêm thời gian chuẩn bị, DynaGen Initiative quyết định sẽ gia hạn nhận hồ sơ, kéo dài đến hết 17h00 ngày 31/5/2019.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký thì các bạn sinh viên sẽ được tạm miễn "Giấy giới thiệu của khoa/trường học hoặc của cơ sở cộng tác/thực tập hoặc của cá nhân có uy tín" và "Giấy chứng nhận thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội - cộng đồng". Các giấy tờ này các bạn sinh viên có thể bổ sung sau khi trúng tuyển vòng phỏng vấn.

Như vậy, quy trình xét tuyển hồ sơ sẽ dựa trên các yếu tố sau:

  • Đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên địa bàn Hà Nội (áp dụng đối với năm học 2019 – 2020).

  • Có kết quả học tập tốt (loại khá trở lên – ưu tiên giỏi và xuất sắc).

  • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

  • Có bài luận phù hợp với tiêu chí đánh giá của hội đồng chuyên môn.

  • Với các trường hợp sinh viên có nhu cầu được hỗ trợ học bổng thì sẽ cần tiêu chí bổ sung sau: Có hoàn cảnh đặc biệt (thuộc hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi cha mẹ, khuyết tật, v.v...)

Thông tin chi tiết về dự án xem tại: http://dynagen.vitamvocviet.vn

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp nào khác cho DynaGen Initiative, inbox cho chúng tôi tại: https://www.facebook.com/dynagenvietnam/