Đang gửi...

QUỸ VÌ TẦM VÓC VIỆT (QUỸ VTVV)

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2014 với sứ mệnh đóng góp cho Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là các mục tiêu về giáo dục, sức khỏe, công bằng và phát triển bền vững.

Các thông tin chi tiết và cập nhật về hoạt động của Quỹ, xin vui lòng xem tại:

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD) - UNITED WAY VIỆT NAM

Viện MSD - United Way Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2008 với sứ mệnh nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống bền vững của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua huy động và liên kết sức mạnh, xây dựng hệ sinh thái đoàn kết hợp tác trong thực hành phát triển bền vững. Các lĩnh vực can thiệp trọng tâm của Viện MSD bao gồm Giáo dục cho phát triển, Sức khỏe môi trường, và Cải thiện thu nhập.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ 

 • Ngân hàng TMCP Bắc Á

 • Shinhan Square Bridge Việt Nam

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

 • Báo Giáo dục và Thời đại (Bộ GD&ĐT)

 • Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam).

 • Tập đoàn TH

 • Trường TH school

 • Viện Lãnh đạo ABG

 • Công ty Mentori Việt Nam

 • Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nhật (VIJA Link)

 • Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam

 • Công ty TNHH Huấn luyện Doanh nghiệp Quốc tế IBC