Đang gửi...
  • Đã có kết quả những sáng kiến vì cộng đồng lọt vào Vòng Phản biện
11/01/2021Kính coonggg…! Các bạn DynaGeners khóa II ơi!

Vậy là sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, Ban tổ chức đã tìm ra những Sáng kiến xuất sắc, đáp ứng các tiêu chí của Ban tổ chức để vào Vòng Phản biện. DynaGen xin gửi lời chúc mừng tới những sinh viên năng động, sáng tạo của chúng mình nhaaa!


Thông tin về kết quả lựa chọn Sáng kiến vào Vòng phản biện đã được Ban tổ chức thông báo qua email. Các nhóm tham gia đề xuất sáng kiến hãy nhanh chóng kiểm tra  email để biết được kết quả. Đừng quên kiểm tra cả hòm thư nháp nếu chưa thấy thư từ Ban tổ chức nhé!