Đang gửi...
  • CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN DYNAGEN INITIATIVE

Sau 3 vòng tuyển chọn là vòng chấm điểm hồ sơ, vòng chấm điểm tiểu luận và vòng phỏng vấn; dựa trên các tiêu chí đánh giá như: sinh viên có kết quả học tập loại khá trở lên, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có bài tiểu luận phù hợp với tiêu chí đánh giá, hiểu biết về DynaGen, trung thực, tinh thần học hỏi, cam kết tham gia đầy đủ các hoạt động huấn luyện của chương trình... Hội đồng Chuyên môn đã chấm điểm và tuyển chọn được 51 sinh viên phù hợp nhất để tham gia DynaGen Initiative. Trong đó, 27 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét hỗ trợ tài chính (mỗi sinh viên được hỗ trợ 1.000.000đ/tháng, trong vòng 10 tháng).

DynaGen xin được công bố danh sách 51 sinh viên đồng hành cùng chương trình trong năm nay. Xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách! BTC rất mong gặp lại các bạn khi hoạt động huấn luyện của DynaGen chính thức bắt đầu (dự kiến vào cuối tháng 8/2019).

 

STT Họ và tên Chuyên ngành Trường
1 Bùi Thị Khánh Linh Bác sỹ Đa Khoa Đại học Y Hà Nội
2 Bùi Thị Tố Uyên Bác sỹ Đa Khoa Đại học Y Hà Nội
3 Đinh Trà My Marketing Đại học Công nghiệp HN
4 Đỗ Thị Huyền Truyền thông và mạng máy tính Đại học Công nghiệp HN
5 Hoàng Văn Thanh Điện - Tự động hóa Đại học Công nghiệp HN
6 Nguyễn Thị Ngọt Tài chính Ngân hàng Đại học Công nghiệp HN
7 Đinh Quang Linh Công nghệ Thông tin Đại học Công nghiệp HN
8 Trần Bá Tuấn Máy tính và KH Thông tin Đại học KHTN - ĐHQGHN
9 Đỗ Phương Anh Toán-Cơ-Tin Đại học KHTN - ĐHQGHN
10 Trần Quang Anh Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội
11 Phạm Văn Quân Hữu cơ Hóa dầu Đại học Bách khoa Hà Nội
12 Phạm Trường Giang Hóa dầu Đại học Bách khoa Hà Nội
13 Nguyễn Thị Ngọc Kỹ thuật Môi trường Đại học Bách khoa Hà Nội
14 Vũ Thị Tuyến Quản trị Nhân lực Đại học KHXH và NV
15 Nguyễn Thị Phương Việt Nam học Đại học KHXH và NV
16 Nguyễn Thị Mai Uyên Quản trị Kinh doanh Đại học KD và CN Hà Nội
17 Trần Gia Long Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
18 Nguyễn Thị Thiêm Hệ thống thông tin Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
19 Nguyễn Thị Bích Ngọc Dược học Học viện Y dược Cổ truyền
20 Trần Thị Bảo Yến Ngôn ngữ Nhật Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
21 Nguyễn Thị Minh Ngọc Luật Kinh doanh Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội
22 Vũ Minh Châu Luật Kinh doanh Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội
23 Vàng Thị Lan Văn hóa Dân tộc Đại học Văn hóa
24 Hà Thị Ngọc Bích QLNN về VH dân tộc Đại học Văn Hóa
25 Tống Thị Thủy Tài chính Học viện Ngân hàng
26 Phạm Diệp Linh Tài chính Học viện Ngân hàng
27 Nguyễn Thị Thu Ngọc Tài chính Học viện Ngân hàng
28 Nguyễn Thị Lan Tài chính Học viện Ngân hàng
29 Phùng Thu Phương Tài chính Học viện Ngân hàng
30 Đặng Thị Hải Hồng Tài chính Học viện Ngân hàng
31 Nguyễn Thị Thanh Tài chính doanh nghiệp Học viện Tài chính
32 Vũ Minh Quang Tài chính doanh nghiệp Học viện Tài chính
33 Lê Thị Thương Trà Ngân hàng Học viện Tài chính
34 Vũ Mai Hương Kiểm toán Học viện Tài chính
35 Nguyễn Thành Long Quản trị doanh nghiệp Học viện Tài chính
36 Phạm Văn Nam Tài chính doanh nghiệp Học viện Tài chính
37 Nông Thị Ngọc Dung Kế toán Học viện Tài chính
38 Bùi Thị Hồng Điều Lý luận Chính trị và XH Học viện Nông nghiệp VN
39 Bùi Văn Huy Lý luận Chính trị và XH Học viện Nông nghiệp VN
40 Hà Phương Linh Lý luận Chính trị và XH Học viện Nông nghiệp VN
41 Nguyễn Đăng Trúc Lý luận Chính trị và XH Học viện Nông nghiệp VN
42 Nguyễn Minh Thúy Lý luận Chính trị và XH Học viện Nông nghiệp VN
43 Nguyễn Thị Ngọc Lan Lý luận Chính trị và XH Học viện Nông nghiệp VN
44 Nông Thị Thảo Lý luận Chính trị và XH Học viện Nông nghiệp VN
45 Phạm Thị Hòa An Lý luận Chính trị và XH Học viện Nông nghiệp VN
46 Trần Thị Thủy Lý luận Chính trị và XH Học viện Nông nghiệp VN
47 Trương Tấn Giôn Tự động hóa Đại học Mỏ - Địa chất
48 Đoàn Thị Huyền Tự động hóa Đại học Mỏ - Địa chất
49 Nguyễn Quý Bộ Tự động hóa Đại học Mỏ - Địa chất
50 Nguyễn Ngọc Lâm Tự động hóa Đại học Mỏ - Địa chất
51 Trịnh Ngọc Như Ánh Công nghệ Môi trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

Một lần nữa, Ban tổ chức xin chúc mừng các bạn!