Đang gửi...

TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

I

Thông qua các hội thảo, tập huấn và tọa đàm

 

 

1

Hội thảo Định hướng (Chào mừng sinh viên tham gia DynaGen và thống nhất chương trình huấn luyện)

9/2019

Hà Nội

2

Tập huấn kỹ năng xây dựng mục tiêu, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng lãnh đạo

10/2019

Hà Nội

3

Tọa đàm về xu hướng của thị trường lao động và con đường phát triển sự nghiệp

11/2019

Hà Nội

4

Tập huấn kỹ năng lập hồ sơ xin việc, kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng thích nghi môi trường làm việc mới, kỹ năng xây dựng mối quan hệ

12/2019

Hà Nội

5

Tọa đàm về văn hóa tình nguyện - văn hóa chia sẻ trong thế hệ trẻ

1/2020

Hà Nội

6

Tập huấn kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc dưới áp lực cao, kỹ năng làm việc nhóm.

2/2020

Hà Nội

7

Tọa đàm về truyền thông kỹ thuật số trong cách mạng công nghiệp 4.0

3/2020

Hà Nội

8

Tập huấn kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định,

4/2020

Hà Nội

II

Thông qua các cơ hội thực tập 

 

 

9

Thực tập tại các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội (tùy theo chuyên ngành và sự lựa chọn của sinh viên)

 

Hà Nội

III

Thông qua các chuyến tham quan và trải nghiệm thực tế

 

 

10

Tham gia một số hoạt động tình nguyện tại cộng đồng

 

Hà Nội

11

Tour thăm quan trang trại chăn nuôi bò sữa và dây chuyền sản xuất sữa TH tại Nghệ An - kết hợp với Tọa đàm Tổng kết năm của DynaGen Initiative

5/2020

Nghĩa Đàn – Nghệ An