Đang gửi...

TT

Nội dung

I

Hội thảo, tập huấn và tọa đàm

1

Hội thảo ra mắt DynaGen - Live United khóa 3

2

Tập huấn “Thấu hiểu bản thân và Quản trị mục tiêu

3

Tập huấn “Chinh phục nhà tuyển dụng” (gồm tổng quan về xu hướng của thị trường lao động và các kỹ năng lập hồ sơ xin việc, trả lời phỏng vấn, vượt qua thử việc)

4

Tập huấn “Hoàn thiện để thành công” (gồm các kỹ năng quản trị thời gian, giao tiếp và thuyết trình, làm việc nhóm)

5

Tập huấn Xây dựng và triển khai sáng kiến vì cộng đồng

6

Tọa đàm “Văn hóa tình nguyện - Văn hóa chia sẻ trong thế hệ trẻ”

7

Chương trình "Cố vấn nghề nghiệp" (Mentor 1-1)

8

Chương trình "Quản lý thương hiệu cá nhân và truyền thông tạo tác động" và thực hiện các chiến dịch truyền thông

9

Cơ hội được lựa chọn tham gia Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp tạo tác động xã hội năm 2022 và tham gia Techfest 2022

II

Chương trình trải nghiệm thực tế, thực tập

10

Cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp lớn và các tổ chức phi chính phủ (tùy theo chuyên ngành và sự lựa chọn của sinh viên)

11

OFFICE TOUR - Chương trình trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp

III

Hoạt động cộng đồng

12

Tham gia các dự án phát triển, các hoạt động thiện nguyện tại cộng đồng do VSF và MSD tổ chức

13

Tham gia các nhóm dự án để xây dựng và triển khai các Sáng kiến Vì Cộng đồng - LU Challenge (2000 USD/sáng kiến)

IV

Hội thảo tổng kết DynaGen - Live United khóa 3