Đang gửi...
  • Chuẩn bị diễn ra khóa tập huấn Dynagen
17/10/2022khóa tập huấn "Quản lý thương hiệu cá nhân và truyền thông tạo tác động” vào thứ 7, ngày 22/10 tới đây.

Như nào là một chiến dịch truyền thông thành công?

Làm thế nào để lập kế hoạch truyền thông?

Cần gì để tạo nên một content viral?

Tất cả sẽ được giải đáp trong khóa tập huấn "Quản lý thương hiệu cá nhân và truyền thông tạo tác động” vào thứ 7, 22/10 tới đây.

Khóa tập huấn sẽ diễn ra trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh và trực tuyến qua nền tảng Zoom dành cho các thành viên tại Hà Nội. Diễn giả đồng hành cùng các DynaGeners trong khóa tập huấn chính là Chuyên gia truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long - Nhà sáng lập Truyền thông Trăng Đen.

Thời gian: Thứ 7, ngày 22/10/2022 

Địa điểm: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh