Đang gửi...
  • Cập nhật chương trình Cố vấn nghề nghiệp Mentoring 1-1
27/12/2022Tháng 12 này, các thành viên của DynaGen - Live United đang có những buổi gặp gỡ cùng những mentor của mình trong chương trình Cố vấn nghề nghiệp Mentoring 1 - 1.  

 

Hơn 50 buổi cố vấn đã được diễn ra, các bạn học viên đã chia sẻ những mong muốn, định hướng công việc và mentor đã đưa ra những gợi ý, chia sẻ những kinh nghiệm về các lĩnh vực nghề nghiệp. 

 

Những buổi cố vấn đã giúp cho các bạn học viên có góc nhìn đa chiều hơn về ngành nghề mình muốn theo đuổi. Ngoài ra, các bài tập thực hành cũng được các học viên thực hiện để chuẩn bị tốt hơn cho buổi cố vấn tiếp theo. 

 Cùng theo dõi một số hình ảnh dưới đây trong các buổi cố vấn được các bạn mentee chia sẻ.

Bạn Lã Minh Trường cùng cố vấn của mình