Đang gửi...

Ban huấn luyện

Anh Vũ Hải Trường

Huấn luyện viên

Quản lý Chương trình tại trường Đại học Arizona tại Việt Nam Giám đốc của Peacework tại Việt Nam

Xem chi tiết

Bà Vũ Thu Hằng

Huấn luyện viên

Giám đốc Truyền thông - Ngân hàng TMCP Bắc Á

Xem chi tiết

GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Cố vấn, Huấn luyện viên

Viện trưởng Viện nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực IEHD thuộc VUSTA Hiệu trưởng Việt Nam Hệ thống trường TH Schools

Xem chi tiết

Bà Nguyễn Phương Linh

Cố vấn, Huấn luyện viên

Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững

Xem chi tiết

Ông Trần Kiên

Huấn luyện viên

PhD. - Giảng viên của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS)

Xem chi tiết

Bà Nina Nguyễn Yến Nhàn

Huấn luyện viên

Master Coach tại ActionCOACH – Tổ chức Huấn luyện Quốc tế

Xem chi tiết

Bà Dương Thị Thanh Hương

Huấn luyện viên

Nhà báo – Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại - Cơ quan của Bộ Giáo dục & Đào tạo – Diễn đàn toàn xã hội Vì sự nghiệp Giáo dục. Thạc sĩ Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý Giáo dục. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Xem chi tiết

Bà Mai Thúy Hằng

Cố vấn

Trưởng phòng Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực - Ban Nhân sự, Sun Group

Xem chi tiết