Đang gửi...

 

Cổng đăng ký đã đóng.


Cảm ơn các bạn sinh viên đã quan tâm đến Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên DynaGen Initiative do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng; 
phối hợp triển khai cùng Báo Giáo dục và Thời đại và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam VSDS.

Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào tư ngày 10-14/8/2020 tại website http://dynagen.vn và fanpage facebook http://facebook.com/dynagenvietnam.