Đang gửi...

Giới thiệu

DynaGen là từ viết tắt của “Dynamic Generation”- nghĩa là “thế hệ năng động”. Đúng như tên gọi, mục tiêu của Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative chính là kết nối, huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa tiềm năng trong quá trình học tập, tìm kiếm việc làm - tạo dựng sự nghiệp cũng như nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc tham gia vào các hoạt động xã hội. Điều này sẽ góp phần xây dựng nên một thế hệ trẻ trung, năng động, dễ thích ứng - hòa nhập và giàu tính nhân văn, từ đó đóng góp chung cho sự phát triển của cộng đồng, đất nước.

Tìm hiểu thêm
Giới thiệu

Tiêu chí tuyển chọn

Quy trình lựa chọn

Tiêu chí lựa chọn

Hồ sơ đăng ký

Dynagen Initiative tuyển quân - Đăng ký ngay hôm nay !!!

Đối tác và nhà tài trợ